Kirkelige handlinger:

Dåb

Kontakt sognepræsten for at aftale barnedåb. Hvis man er i rigtig god tid, er der større fleksibilitet i forhold til hvornår der er gudstjeneste i hvilken kirke. Lørdagsdåb er mulig kl. 11 på den anden lørdag i hver måned. Den, der melder sig først, bestemmer hvilken kirke, det skal være i. Hvis man ikke er gift, skal man på borger.dk og logge ind med nem-id og lave en Omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Begge forældre skal skrive under med nem-id.
borger.dk

Dåb

Konfirmation

Datoer for kommende konfirmationer:
2024
Bededag (26-04): Åsted
Lørdag (27-04): Selde
Søndag (28-04): Thorum
2025
Bededag (16-05): Selde
Lørdag (17-05): Junget
Søndag (18-05): Åsted

Konfirmation

Vielse

Kontakt sognepræsten for at aftale vielse. Inden man kan blive gift, skal man logge ind med nem-id på www.borger.dk og søge om at få udstedt en prøvelsesattest. Den er gyldig i 4 måneder. Navneændring på bryllupsdagen er gratis, der skal søges om det.
borger.dk

Vielse

Begravelse

Kontakt sognepræsten for at aftale begravelse / bisættelse. Faste tidspunkter for begravelse er kl. 11 og kl. 13 - der kan dog gøres undtagelser i særlige tilfælde.

Begravelse

Kontakt:

Birgitte Haahr Callesen

Sognepræst

Telefonnummer

9759 6040

Email

bhc@km.dk

Rikke Berggreen Larsen

Kirke og Kulturmedarbejder, Nordsalling - Fur Pastorat

Telefonnummer

4041 7873

Email

ribla@km.dk

Menighedsrådsmøder i 2024:

18. Januar - kl. 19.

21. Marts - kl. 19.

30. April - kl. 19.

23. Maj - kl. 19.

13. Juni - kl. 19.

28. August - kl. 19.

17. September - kl. 19.

10. Oktober - kl. 19.

12. November - kl. 19.

Menighedsråd:

Gert Primdahl

Formand og Valgbestyrelse

Telefonnummer

2166 2418

Birgitte Kaastrup Børsting

Kasser og Valgbestyrelse

Asta Jensen

Sekretær, Diakoni udvalg og Kirkeværge Åsted

Ib Thun Madsen

Kontaktperson

Anni Kristensen

Kirkeværge Selde

Karsten Brunsgård

Kirkeværge Junget og Valgbestyrelse

Ole Nannerup

Næstformand og Underskrivelseberettigt

Jonna Nielsen

Kirkeblads udvalg og Diakoni udvalg

Helle Sørensen

Præstegårdsudvalg og Kirkeblads udvalg

Rikard Krisensen

Kirkeværge Thorum